POKRET NAPRIJED! Novi trend u politici Bosne i Hercegovine

PREDSTAVLJANJE POLITIČKE STRANKE „NAPRIJED“ PRESS 15.01.2024. godine Obraćanje gosp. Šemsudina Mehmedovića; Dame i gospodo, predstavnici medija, poštovani prijatelji, prije svega, izražavam vam veliku zahvalnost na profesionalnom i posvećenom praćenju i objektivnom informiranju o dosadašnjim aktivnostima političke stranke/pokreta NAPRIJED, što će u velikoj mjeri doprinjeti širenju svijesti o našem političkom djelovanju, ciljevima, principima i vrijednostima za koje se zalažemo. Imajući na umu ove činjenice, uvažavaući značaj i ulogu medija u demokratskom društvu, predstaviću vam viziju, ciljeve, principe, vrijednosti i način djelovanja političke stranke/pokreta NAPRIJED. Na samom početku nužno je napraviti osvrt na aktuelne gopolitičke i unutarnjopolitičke okolnosti kojima su naša država i društvo izloženi te shodno tome i izazove i opasnosti koje stoje pred nama.
 1. Aktuelne geopolitičke okolnosti-Izazovi i opasnosti
Geopolitičku sliku svijeta, u aktuelnim geopolitičkim okolnostima, u najvećoj mjeri, oblikuju dramatični događaji, prije svih, ruska agresija na Ukrajinu i izraelski napad na pojas Gaze. Zajednička karakteristika ovih događaje jeste udar na temeljne principe i vrijednosti međunarodnog prava, masovno stradanje civilnog stanovništva i kršenje elementarnih ljudskih prava, i svih drugih prava i sloboda, principa i vrijednosti na kojima počiva slobodni demokratski svijet. Direktna posljedica ovih dramatičnih događaja jesu i popratne manifestacije kao što su; energetska kriza, poremećaji globalnog tržišta, negativna inflatorna kretanja i pad životnog standarda. Globalne geopolitičke okolnosti imaju reperkusije i unutar EU. Posljedice ruske agresije na Ukrajinu imale su vrlo snažan uticaj na ukupne odnose u EU. To se na najbolji način manifestiralo u pogledu donošenja važnih političkih odluka koje su se, prije svega, odnosile na jedinstven odgovor EU na rusku agresiju. Regionalni geopolitički odnosi su pod snažanim uticajem geopolitičkih okolnosti na globalnoj razini. Vučićev autoritarni režim, kroz svoje političke narative i stereotipe podgrijava sumnje u dobronamjernost naspram Bosne i Hercegovine. Ne može se vjerovati u tu dobronamjernost sve dok se ne priznaju presude međnarodnih sudova, posebno ona o počinjenom genocidu, dok se ne prestanu veličati presuđeni ratni zločinci čije su zlotvorne nemjere prema Bosni i Hercegovini dobro poznate i u Srbiji ali i šire, i uz to podržavati secesionističke politike svojstvene RS-u. Hrvatska i dalje ima snažan upliv u političke prilike u Bosni i Hercegovini.      To se ogleda kroz političke narative koji prenaglašavaju neravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, i kroz političke pritiske, posebno u institucijama EU, kako bi se izdejstvovao izborni zakon koji je, isključivo, po volji političkog vođstva HDZ-a u Bosni i Hercegovini. Složenost geopolitičke situacije na globalnom i regionalnom nivou zahtjeva politički mudre odgovore, političku odgovornost i odlučnost u donošenju rješenja koja će eliminirati ili u najmanju ruku amortizirati, kratkoročno i dugoročno, štetni uticaj složenih geopolitičkih prilika na međunarodnopolitički i geopolitički status Bosne i Hercegovine.
 1. Politički odnosi u Bosni i Hercegovini
Političke odnose u Bosni i Hercegovini karakterizira kontinuirana politička kriza! Političke snage koje su zauzimale ili zauzimaju pozicije vlasti u Bosni i Hercegovini ničim ne pokazuju da su spremne da se založe za prosperitet države. U RS-u preovladavaju politički narativi i praksa podrivanja institucija i ustavno-pravnog i političkog poretka Bosne i Hercegovine. Ataci na institucije Bosne i Hercegovine kao što su – Ustavni sud i pravosudni sistem, Oružane snage i druge…nisu ništa drugo do antidržavno djelovanje! S druge strane, jasna je i politka balansiranja koja neskriveno koketira sa separatističkom i podrivačkom politikom u RS-u, a istovremeno ostavlja mogućnost da se izrazi deklarativna podrška državi, dok u političkoj praksi priskrbljuje rješenja koja će biti u korist samo jednog kolektiviteta.           Ovakva politika odlika je političkih predstavnika HDZ-a u Bosni i Hercegovini. S treće strane, prisutna je i politika koja se najglasnije i zdušno, ali samo na deklarativnoj razini, zalaže za državu. Politička praksa ih potpuno demantuje. Oni koji za sebe smatraju da im pripada ekskluzivitet na patriotizam i državotvornost ne mogu biti shvaćeni ozbiljno sve dok ih opterećuju kriminal, korupcija,  nepotizam i sudske afere. Nisu dobre ni politike koje imaju servilan odnos naspram ultimativnih političkih zahtjeva iz Banjaluke i Mostara, koje pristaju na polovična, kompromisna i, u krajnjem, štetna politička rješenja zarad zauzimanja pozicija u vlasti. Svakako da snažno prisustvo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno kroz djelovanje Visokog predstavnika, ima bitan uticaj na ukupne političke odnose u Bosni i Hercegovini. Nepravedan položaj BH građana u vlastitoj zemlji je ključni rezultat  djelovanja političkih faktora koji djeluju u i za račun Bosne i Hercegovine. NAPRIJED je stava da ipak, prihvatajući konstruktivnu ulogu međunarodne zajednice, unutarnjopolitički akteri moraju preuzeti odgovornost za donošenje svih političkih odluka. Ovo nužno zahtjeva promjenu političke paradigme – Nedvosmisleno prihvatanje države kao principa oko kojeg nema rasprave i odustajanje od destrukrivnih, ultimativnih i politika utemeljenih na „trgovačkom maniru“. Stoga u ime NAPRIJED! pozivam sve političke faktore u BiH da se izdignu iznad vlastitog  ega i ujedinimo se u jedinstven bosanski savez koji će moći odgovoriti izazovima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom. U svjetlu realnih geopolitičkih i unutarnjopolitičkih odnosa jasno objavljujemo: NAPRIJED će se, u suočavanju sa izazovima i opasnostima, zalagati za dostizanje vanjskopolitičkih ciljeva Bosne i Hercegovine, a to su, prije svih, NATO i EU. Naša vanjska politika biće vođena racionalnim principima, a ne emocijama. NAPRIJED zastupa pragmatičan i realističan pristup vanjskoj politici, koji odluke temelji na strateškim interesima i ciljevima, a ne ideološkim, historijskim, kulturološkim i drugim sentimentima i različitim kriterijima emotivne naravi. NAPRIJED će, na bazi realnih činjenica i pokazatelja, tražiti najčvršće vanjskopolitičke oslonce. Razvijaćemo politiku, strategiju i planove djelovanja na vanjskopolitičkom planu, koji će najprije sadržavati kvalitetnu i relevantnu diplomatsko-konzularnu mrežu. Geopolitički položaj Bosne i Hercegovine zahtjeva uspostavljanje i održavanje uravnoteženih odnosa sa zapadnim i istočnim državama. Multivektorska vanjska politika pruža širok raspon mogućnosti, osiguravajući uslove za ispunjenje političkih i ekonomskih interesa. Mi u političkoj stranci NAPRIJED svjesni smo činjenice da ti odnosi ne smiju odvraćati od našeg puta ka euroatlantskim integracijama ali istovremeno moraju biti u dobroj mjeri izbalansirani tako da služe vanjskopolitičkim ciljevima i interesima Bosne i Hercegovine. Unutarnjopolitičke prilike u Bosni i Hercegovini jesu, a i dalje će biti pod snažnim uticajem globalnih i regionalnih geopolitičkih tokova. Svjestan ove činjenice NAPRIJED se snažno zalaže za konačno otvaranje pregovora sa EU, uz ispunjavanje svih uslova i prioriteta. Zalažemo se za zakonska i druga politička rješenja koja će biti u korist države, građana i kolektiviteta. Izborna reforma je jedan od najvažnijih prioriteta naše političke agende. Prije svega, osiguranje integriteta izbornog procesa. čime će se osigurati regularnost izbora i veći izgledi za progresivne političke snage. Donijećemo politike koje obuhvataju sve ove oblasti, strategije i akcione planove koji će nam biti osnova za izgradnju i jačanje politički stabilne i sigurne države, svih njenih institucija a sve u korist prosperiteta i ugodnijeg života građana. Naše političko djelovanje ne smije biti ništa drugo do fanatična posvećenost državi i društvu, što je jedini garant smjelog, odlučnog i adekvatnog odgovora na sve izazove i opasnosti.
 1. Potreba za novim pristupom u politici i novim načinom organizacije
U uslovima kontinuirane i složene političke krize država i društvo vape za temeljitim političkim reinžinjeringom, novim političkim pristupom i novim načinom organiziranja političkog djelovanja. Procesi političkog odlučivanja zarobljeni su ucjenjivačkim, ultimativnim, secesionističkim, agresivnonacionalističkim, i u općem smislu neodgovornim i destruktivnim politikama, što slabi institucionalne kapacitete države. Osobeni bosanski identitet, kao garant posvećenosti državi, izgubio je na svom potencijalu. Stoga je nužno etablirati obnovljenu kulturu koja njeguje sve one vrijednosti koje ispunjavaju i čine bosanski identitet. Uprkos svim razlikama: ideološkim, političkim, vjerskim, etničkim, nacionalnim…vrijeme je za politiku koja će u središtu svoga djelovanja imati društveno ujedinjenje na osnovu pripadnosti bosanskom identitetu. NAPRIJED, kroz državu kao viziju, ima jasno omeđen okvir svoga političkog djelovanja – djelovanja koje zahtjeva posvećenost, odlučnost, hrabrost i liderstvo, lišenog bilo kakvog uskogrudog interesa koji ide na štetu općeg, lišenog politikanstva i populizma. Odgovornost nove i bolje politike, koju će zastupati NAPRIJED, je izgraditi novu političku paradigmu, koja će počivati na temeljima bosanskog identiteta i ujedinjenja bosanskoga društva. NAPRIJED će provoditi odgovorne politike i poduzimati efikasne mjere koje će doprinijeti ekonomskom rastu i razvoju, boljem obrazvanju, kulturnoj emancipaciji i svemu drugom što čini život kavlitetnijim, a samim tim i stvaranju boljih uslova za ostanak mladih u njihovoj domovini. Žestoko ćemo se obračunati sa korupcijom! Krajnje je vrijeme da državu organiziramo u skladu sa ljudskim potrebama, što podrazumijeva  temeljito razrađene društvene koncepte i sisteme: teritorijalni, politički, pravni, socioekonomski, privredni, obrazovni, sigurnosni i drugi…     Oni moraju biti spregnuti u jedinstven i funkcionalan državni sistem.
 1. Statut-Otvorenost prema svima
NAPRIJED će statutarno biti strukturirana i organizirana po najvećim demokratskim principima. Statut će omogućiti da strukture Naprijed budu svojevrstan polemički poligon koji, svima koji to žele, pruža mogućnost da jasno i glasno izraze kritičko mišljenje i da se, unutar strukture i organizacije, na demokratski način, politički afirmiraju. Strukturno i statutarno će Naprijed imati sve nužne kapacitete za demokratske procese i procedure. Imat će demokratski izabrano, legitimno, odgovorno i kompetentno rukovodstvo. Izvršne organe stranke koji će, na demokratski način, generirati politička rješenja, potpuno konzistentna sa programskim okvirom stranke i javnim politikama koje ćemo donijeti. Nadzorne organe koji će osigurati funkcioniranje stranke po najvišim demokratskim principima, u skladu sa statutarnim odredbama, javnim politikama, strategijama i planovima koje ćemo artikulirati i praktično provoditi. Važno je istaći da ćemo u svojoj stranačkoj strukturi imati i razvojni organ, koji će biti sastavljen od članova koji posjeduju akademski kredibilitet, znanja i iskustva iz različitih oblasti političkog i općedruštvenog života – razvojni organ koji će proizvoditi javne politike, strategije, planove i sve druge strateške dokumente u najboljem interesu za građane, kolektivitete, državu i društvo u cjelini, bez obaveze formalnog članstva u političkom pokretu! Naprijed će biti otvoren sa svaku vrstu šireg političkog djelovanja i političke saradnje. Otvoreni smo za političku saradnju-saveze, zasnovanu na jasnim programskim principima i ciljevima. Minimum ispod kojega nećemo ići jeste da, sa onima sa kojima budemo sarađivali imamo zajednički sadržilac, a to je, naravno, Država.
 1. Osnove političkog djelovanja NAPRIJED
NAPRIJED je u političkom spektru pozicionirana kao stranka umjerenog centra, liberalno-demokratske političke orijentacije. Država za koju će se NAPRIJED zalagati je sekularna država, a društvo oblikovano sve četirima monoteističkim religijskim identitetima potpuno kompatibilnim sa osobenim bosanskim identitetom i sekularnim univerzalnim humanizmom. Vizija NAPRIJED je demokratska država u punom institucionalnom kapacitetu, a ciljevi koji će nas voditi ka ostvarenju te vizije su:
 • Osiguranje podrške/političkog legitimiteta za političko predstavljanje u zakonodavnim i izvršnim tijelima države Bosne i Hercegovine;
 • Uklanjanje dejtonskih političkih barijera koje usložnjavaju proces političkog odlučivanja;
 • Izgradnja bosanskog identiteta koji prevazilazi dejtonsku etnonacionalnu matricu podjela;
 • Razvijanje bosanskih političkih narativa;
 • Odgovorna i proaktivna politika u funkciji prosperiteta države i društva;
 • Uspostavljanje vladavine prava;
 • Pravedno i slobodno društvo;
 • Funkcionalan socijalni sistem;
 • Ekološki čista i zdrava sredina;
 • Stvaranje ambijenta za ravnomjeran regionalni i lokalni razvoj;
Na vanjskopolitičkom planu NAPRIJED će se snažno zalagati za evroatlantsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao i regionalne  integracijske forme, koje nisu a priori euroatlantske, a koje nisu smetnja našem euroatlantskom putu. Načelo individualne slobode jedna je od temeljnih političkih odrednica stranke. Sloboda, ljudska i građanska prava te političke i ekonomske slobode za NAPRIJED su temelj demokratije, a pravo vlasništva, sloboda tržišta i poduzetništva prijeko su potrebni preduvjeti za ostvarenje prosperitetnog i otvorenog društva. NAPRIJED će se zalagati i za prava kolektiviteta u mjeri u kojoj ta prava neće biti zloupotrebljavana s namjerom ugrožavanja individualnih sloboda građana. Unutarnjopolitička agenda Naprijed sadržavaće rješenja koja se odnose na: –           Ujedinjenje društva; –           Obnovu Bosanskog identiteta; –           Individualna prava i slobode; –           Odnos prema iseljeništvu i dijaspori; –           Sigurnosnu politiku; –           Održivu ekonomiju; –           Energetsku sigurnost; –           Ekologiju; provedbu zelene agende –           Reformu obrazovanja i moralnu obnovu društva; –           Ostanak mladih i obrazovanih ljudi u domovini. –           Penzioneri moraju biti naša stalna briga, zbog nepravde koja im se čini sve ove godine. Sistem međugeneracijske solidarnosti može biti ugrožen na ovaj način, to nećemo dozvoliti. Političko djelovanje NAPRIJED nalaže sposobnost i volju za kontinuiranim pregovaranjem i dogovaranjem, te odricanje od isključivosti, ultimativnih i maksimalističkih zahtjeva. Bez toga nije moguće prevladati sukobe i ostvariti opće dobro i stabilnost.Oslobodimo  BOSANSKOG ČOVJEKA, oslobodit ćemo ideje. Ekonomska politika NAPRIJED će snažno zagovarati ekonomske slobode, što u praktičnom smislu znači smanjenje utjecaja države na tržišne tokove i funkcioniranje privrede. Nužno je osloboditi kapital, koji se mora staviti u funkciju razvoja države. Neophodno je istaći da su tokom ovoga izlaganja prezentirane osnovne odrednice političkog djelovanja NAPRIJED, koje je sveobuhvatno i detaljno sadržano u Programu političke stranke NAPRIJED i političkoj platformi „NOVA BOSANSKA POLITIKA. I na kraju ovoga izlaganja uputiću nekoliko poruka koje na najadekvatniji način ilustiraju smjernice političkog djelovanja NAPRIJED. To su:
 • Država mora krenuti NAPRIJED u smjeru stabilnosti i općeg prosperiteta!
 • Suočimo se sa izazovima i nađimo najbolji put za kretanje NAPRIJED u bolju budućnost!
 • Zaštitimo i unaprijedimo politički i pravni sistem kako bismo iscrtali puteve NAPRIJED prema slobodnom demokratskom svijetu!
 • Osigurajmo vladavinu prava da nam bude putokaz NAPRIJED u utočište slobode i progresa!
 • Ujedinimo društvo i na krilima zajedništva i tolerancije krenimo NAPRIJED u budućnost!
 • Osigurajmo individualne slobode kako bismo privukli sile koje će nas povući NAPRIJED!
 • Brinimo se o našim roditeljima, jer su oni zalog za naš pogled NAPRIJED!
 • Budimo socijalno osjetljiviji, jer to je garancija NAPRETKA!
 • Integrišimo iseljeništvo kako bi nas povuklo NAPRIJED!
 • Samo u sigurnom društvu možemo krčiti puteve koji vode NAPRIJED!
 • Samo jaka ekonomija dići će nas NAPRIJED u visine!
 • Udišimo čist zrak na dugom putu ka NAPRIJED!
 • Konzumirajmo zdravu hranu i domaću čistu vodu, zdravo NAPRIJED!
 • Obrazujmo se i budimo moralni da bi znali šta nas to vodi NAPRIJED!
 • Ne možemo se kretati NAPRIJED okrenuti unazad, zagledani u prošlost!
 • Krenimo NAPRIJED sa teretom prošlosti kao bolnim iskustvom i opomenom!
 • Pronađimo dobronamjerne saputnike na putu prema NAPRIJED!
 • Uključimo majke supruge, kćerke, sestre u društvene tokove NAPRIJED!
 • Mladi i obrazovani da nam budu vodeća snaga NAPRIJED!
 • Prvo država, a onda NAPRIJED na svim putevima ka prosperitetu!
NEMA NAZAD-SAMO NAPRIJED! HVALA !!!    
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
LinkedIn
Print

PRIDRUŽITE NAM SE!