Preminuo jedan od najznačajnijih bh. lingvista Dževad Jahić

S tugom i žalošću obavještavamo da je naš dobri dr. Dževad preminuo.

Predsjednik Naprijed! BiH Šemsudin Mehmedović izražava duboku tugu zbog ovog gubitka, ovaj gubitak nije samo gubitak za porodicu i prijatelje već za cijelu zajednicu.

Dr. Dževad je bio izvanredan čovjek. Nadamo se da je uspio završiti svoj željeni projekt – Rječnik bosanskog jezika. Njegov rad i predanost ostavili su neizbrisiv trag u našim srcima i zajednici.

Jahić je rođen 15. avgusta 1948 godine. u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici. Završio je studij srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 1973.

Magistarski rad pod nazivom “Lovačka terminologija i lovački žargon u govoru rogatičkog kraja” odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1977. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ijekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne” odbranio je 1981. na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Radio je u Institutu za jezik i književnost u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu je radio od 1975. Godine 1983. biran je za docenta, 1989. za vanrednog, a 2002. za redovnog profesora na predmetima Historijska gramatika i Historija bosanskoga književnog jezika.

Od 1989. do 1993. bio je lektor i predavač srpskohrvatskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Katedri slavenskih jezika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta.

Područja Jahićevog naučnog zanimanja bila su dijalektologija, historija jezika, sociolingvistika, iz kojih je objavio veći broj radova u naučnim časopisima (Južnoslovenski filolog, Zbornik za filologiju i lingvistiku, Slavjanskoje slavjanovedenije, Pregled, Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa). Bio je član je Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Osim naučnog, bavio se i književnim radom i objavio je više zbirki pjesama.

Jahićev “Rječnik bosanskog jezika” koji je izdat u 7 tomova najveći je projekt proučavanja i leksikografskog prezentiranja bogatstva bosanskoga jezika.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
LinkedIn
Print

PRIDRUŽITE NAM SE!