Šemsudin Mehmedović: Očekujem da mi se pridruže nezadovoljni članovi SDA, a strancima su se svidjele ideje

Dugogodišnji član SDA Šemsudin Mehmedović je nedavno najavio osnivanje nove političke partije. O tome smo razgovarali s njim pitavši ga o očekivanjima, strahovima od političke marginalizacije, odnosima s drugim političkim partijama i međunarodnom zajednicom.

Mehmedović je za Klix.ba kazao kako vjeruje da će mu se pridružiti kredibilni političari iz SDA, ali i iz drugih stranaka te da će nova politička opcija imati parlamentarnu i političku snagu. Poručuje kako neće a priori biti opozicija Trojki, ali da neće ni podržati bilo koje rješenje koje bi bilo loše za državu BiH.

Vjeruje da će se njegova nova stranka postaviti na političku scenu kao značajan faktor te ističe kako nema straha da će mu se dogoditi politička marginalizacija, kao što je to bio slučaj s pojedinim članovima koji su izašli iz SDA i formirali svoj politički subjekt.

Otkrio je da će, politička opcija o kojoj još uvijek ne želi detaljno govoriti, izaći na naredne lokalne izbore, kao i to da je razgovarao sa međunarodnom zajednicom i da su oni pozitivno reagovali na nove ideje koje im je predstavio.

Nedavno ste otkrili da ste okupili politički tim koji radi na osnivanju nove stranke. O kakvom timu je riječ, ko sačinjava taj tim?

Radi se o ljudima koji su kredibilni, kako u političkom, tako i u akademskom, ali mora se naglasiti i u poslovnom smislu. Intelektualno kapacitiran tim ljudi koji posjeduju legitimitet, integritet, reference i priznanja za svoje djelovanje u razilčitim oblastima javnog i društvenog života u općem smislu. Tim ljudi koji djeli zajedničke principe i vrijednosti, a koje su, za ovaj kratak period, ugradili u naše programske dokumente, koji će biti jasan i čvrst okvir našega političkoga djelovanja.

Ideja vodilja, oko koje je taj tim okupljen, a što će biti vidljivo i u spomenutim programskim dokumentima, jeste država Bosna i Hercegovina institucionalno jaka, sigurna, politički stabilna i kapacitirana da krene ka ostvarivanju strateških ciljeva koji će u krajnjoj instanci polučiti državu i društvo u kojem će svi građani i kolektiviteti biti sretniji i zadovoljniji. Ljudi koji su već odavno shvatili da je krajnje vrijeme da se uspostavi nova politička paradigma, te da se, u težnji ka moralnoj obnovi i ujedinjenju bosanskohercegovačkog društva, produciraju novi politički narativi koji imaju integrirajuće svojstvo i kapacitet da neutraliziraju političke kulture podjela, poricanja i nepovjerenja, što je, nesumnjivo, odlika političkih narativa etnonacionalnih političkih struktura koje, trenutno, zauzimaju pozicije vlasti i kreiraju političku (ne)kulturu u Bosni i Hercegovini.

Da li trenutno postoje parlamentarci koji su spremni da vam se pridruže kako bi oformili svoj klub?

Nisam sklon praksi da u javnost iznosim informacije koje nemaju zvaničan karakter, stoga ću vas i ovom prilikom zamoliti da budete strpljivi izvjestan, ali kratak vremenski period kada ćemo biti u prilici da dajemo konkretne odgovore na sva vaša pitanja. Ovom prilikom ću vam samo reći da su obavljeni intenzivni razgovori i široke konsultacije, te da su naše ideje naišle na podršku velikog broja ljudi iz različitih slojeva društva, dakle i onih koji obnašaju funkcije u zakonodavnim tijelima na različitim nivoima političkog sistema Bosne i Hercegovine. Neću se, također, libiti da izrazim vrlo utemeljenu nadu i očekivanja da će naša politička organizacija već po svome ozvaničenju i početku djelovanja biti kapacitirana da igra značajnu ulogu u zakonodavnim tijelima naše države i bude aktivan sudionik političkih procesa kojima je trenutno zaokupljena politička scena u Bosni i Hercegovini.

Očekujete li da će vam se pridružiti neko iz Kluba SDA ili vjerujete da među drugim parlamentarnim strankama možete pronaći istomišljenike s kojima bi na taj način sarađivali?

Nakon svih događaja koji su, u prethodnom periodu, obilježili političke procese unutar SDA, siguran sam da je bosanskohercegovačkoj javnosti pa i vama potpuno jasno da u ovom političkom subjektu postoje brojni, a već politički afirmirani članovi, među njima i oni koji imaju mandate u zakonodavnim tijelima, koji nisu zadovoljni ukupnim odnosima i ambijentom koji vlada unutar SDA, a koji se ne libe da iskažu nezadovoljstvo i javno upute kritike, nažalost, na tome se i završava njihov utjecaj na ukupne odnose u SDA, nisu dakle u stanju utjecati na pozitivne promjene. Na trag prethodnih činjenica, sasvim je prirodno, da ljudi koji imaju politički kapacitet, izraženu želju i snažnu volju da svojim političkom djelovanjem doprinesu pozitivnim promjenama u državi i društvu, potraže najbolju formu za svoje političko djelovanje. Stoga, siguran sam da će vam biti potpuno jasni razlozi zbog kojih ću ja izraziti očekivanja da će se desiti ono o čemu me pitate. Moja očekivanja se ne odnose samo na političke predstavnike SDA u zakonodavnim tijelima već i na one iz drugih stranaka koji će biti ponukani istim ili sličnim razlozima i okolnostima koji su karakteristični za SDA, a koje sam prethodno naveo.

Plašite li se sudbine Senada Šepića, odnosno da odlaskom iz SDA i formiranjem nove političke stranke nakon izvjesnog vremena postanete neparlamentarni politički subjekt?

Valjda vam je jasno, naravno, ako poznajete moj politički, ali i životni background, a siguran sam da poznajete, da meni strah nije imanentan. Uvijek mi je bilo dovoljno, a i sad je, da čvrsto vjerujem u ideju kojom se, u svome djelovanju, vodim da potpuno neutrališem sve strahove i prepreke koje mi stoje na putu do cilja. Ovakav pristup se u mom slučaju pokazao uspješnim. Politički legitimitet koji posjedujem i koji sam posjedovao u dosadašnjoj političkoj karijeri, vidljiv u broju glasova koje sam dobijao na izborima, oduzima mi mogućnost da se suočavam sa ovom vrstom sumnji i strahova, naprotiv, siguran sam da su političke perspektive, političkog subjekta koji će uskoro zakoračiti na političku scenu Bosne i Hercegovine i svih ljudi koji će podržavati i nositi te ideje i principe, neupitne. Neće proći dugo vremena da dobijemo potvrdu ovih mojih predviđanja. Sve ono što je urađeno u prethodnom periodu, u vezi sa novom formom političkog djelovanja, mi ulijeva velike nade i očekivanja. Pred nama su veliki historijski izazovi koji ne trpe strahove i sumnje već hrabrost, odgovornost, posvećenost i spremnost za neprekidnu i požrtvovanu borbu za bolju državu Bosnu i Hercegovinu.

Na koji način planirate postaviti svoju novu stranku na političku scenu, a da bude relevantna? Šta je strategija?

Politički program koji će vrlo brzo biti ozvaničen i javnosti dostupan vrlo detaljno i sveobuhvatno postavlja okvire i načine našega političkog djelovanja, u svim političkim i, općenito, društvenim oblastima. Program je čvrsta osnova svih javnih politika koje ćemo generirati i provoditi u političkoj praksi. Bićemo pozicionirani u centar političkog spektra i u središtu našega političkog djelovanja biće država Bosna i Hercegovina. Naravno, biće to dugoročan proces koji, prije svega, nalaže moralnu obnovu i ujedinjenje bosanskohercegovačkog društva, a potom sve ostalo. Nastojaćemo da obnovimo osoben bosanski identitet na temelju modela kakvi su poznati u našoj povijesti, njegujući političku kulturu tolerancije i kompromisa. Nastojaćemo revitalizirati bosanski identitet koji prevazilazi dejtonsku etnonacionalnu matricu podjela, i razvijati bosanske političke narative koji ne isključuju bilo kakve identitetske pripadnosti, realitete bosanskohercegovačkog društva, niti daju bilo kakav ekskluzivitet ili preimućstvo bilo kom identitetu u odnosu na ostale, koji su sažeti unutar osobenog bosanskog identiteta. Naši će politički narativi imati integrirajuće svojstvo i protežiraće vrijednosti i principe koji su najboljem interesu za sve građane i kolektivitete u Bosni i Hercegovini.

Vodićemo kontinuiranu i bespoštednu političku borbu za uklanjanje dejtonskih političkih i ustavno pravnih barijera koje usložnjavaju proces političkog odlučivanja i stvaraju napetosti i tenzije unutar političkog polja i društva u cjelini. Naša politika će biti odgovorna i proaktivna, u funkciji prosperiteta države i društva, kako na unutarnjepolitičkom tako i na vanjskopolitičkom planu.

Istrajaćemo u uspostavljanju vladavine prava, pravednog i slobodnog društva. Založićemo se za stvaranje ambijenta za ravnomjeran regionalni i lokalni razvoj na principima solidarnosti i supsidijarnosti što će omogućiti lokalnim akterima da zajedničkim pregnućem i posvećenošću, odlučuju o svim važnim pitanjima koji se odnose na regionalne i lokalne zajednice i njihove građane. Dakle, u najkraćem, vodićemo proaktivnu a ne reaktivnu politiku. Krajnje je vrijeme da se iz faze reaktivne politike krene u proaktivnu fazu koja ću karakterizirati aktivno političko kretanje ka pozitivnim političkim rješenjima, u interesu države Bosne i Hercegovine, svih njenih građana i kolektiviteta.

Koji je vaš plan za naredne lokalne izbore? Hoćete li učestvovati s novom političkom opcijom?

S obzirom na činjenicu, da smo dobro predano i vrijedno radili, te da nismo puno vremena potrošili od nastanka ideje do početka njene materijalizacije, kroz osnivanje političke stranke/pokreta i početak njenoga djelovanja, možemo ustvrditi da imamo dobar tajming, dakle imamo dovoljno vremena da se kvalitetno pripremimo za lokalne izbore koji slijede i ponudimo naše političke predstavnike za funkcije u lokalnim zajednicama. Već sada sam siguran da ćemo na nivou jedinica lokalne samopuprave ponuditi vrlo iskusne, relevantne i politički kredibilne kadrove koji mogu doprinijeti jačanju i prosperitetu svojih lokalnih zajednica. Dakle, da budem potpuno jasan! Da! Učestvovaćemo na lokalnim izborima koji slijede.

Kolika je vaša politička snaga u ZDK, možete li govoriti o broju glasova u tom kantonu?

Moja lično, a što je vama, siguran sam, vrlo dobro poznato, velika i neupitna, to se jasno vidi po broju glasova koje sam dobijao na izborima. Ja sam svoj legitimitet gradio i stjecao uz pomoć tima ljudi koji i danas stoje uz mene, ljudi koji imaju veliki ugled u ZDK pa i šire i veliki broj njih je to potvrdio svojim izbornim rezultatima. Stoga, nemam nijedan razlog da sumnjam u podršku onih koji su mene i moj tim i do sada podržavali. Naravno, pored njih siguran sam i u podršku još većeg broja ljudi posebno onih koji su iz raznih razloga “apstinirali od politike” i onih koji nisu zadovoljni trenutnom ponudom “političkog tržišta” Bosne i Hercegovine. Dakle, siguran sam da će naš politički subjekt imati veliku podršku u ZDK i diljem Bosne i Hercegovine.

Iza kulisa se priča da će se vaša politička stranka na neki način pridružiti trenutnoj Trojci, odnosno da će podržati njihovu politiku. Da li je to Vaš plan? Imate li želje s kojim političkim strankama bi voljeli koalirati i sarađivati?

Nećemo u tom smislu zauzimati rigidne stavove. Bićemo spremni podržati sva politička rješenja koja će ići u korist naše države, bez obzira na to ko ih inicira, ali i snažno se suprotstaviti onim rješenjima koji idu na štetu države. Kada su u pitanju trenutne političke okolnosti, nećemo biti djelom nikakvih koalicija ili bilo kakvih političkih/interesnih saveza. Nećemo se, također, a priori, i pod svaku cijenu postavljati kao protivnici Trojke niti bilo koje političke stranke. Vodićemo konstruktivnu i državotvornu politiku lišenu predrasuda i uskih stranačkih i ličnih interesa. A kada su u pitanju koalicije/savezi i ostale forme političkog djelovanja, vrijeme i okolnosti koje će u budućnosti vladati u Bosni i Hercegovini će nas u to smislu i odrediti.

Jeste li skoro razgovarali sa predstavnicima međunarodne zajednice o vašem političkom projektu i kakav je vaš stav o njihovom djelovanju u BiH? Da li je njihovo posredništvo u našim unutrašnjim političkim pitanjima korisno ili štetno?

Intenzivni razgovori i široke konsultacije o kojima sam govorio, nužno su uključivali i predstavnike međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i jedino što u ovom trenutku mogu reći jeste da su im se naše ideje svidjele i da su izrazili uvjerenja da ova politika može donijeti promjene u političkom životu Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju djelovanje međunarodne zajednice ne mogu se iznositi eksplicitne tvrdnje. Bilo je dosta dobrih i za državu Bosnu i Hercegovinu korisnih rješenja kojima je doprinijela međunarodna zajednica, ali bilo je i praksi i rješenja koja su bila nesmotrena i koja su, u manjoj ili većoj mjeri imali štetne uticaje na političke tokove. I pored toga što je i dalje neophodno snažno prisustvo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini mišljenja sam da je već odavno došlo vrijeme da domaći politički akteri, vodeći se principom da je država Bosna i Hercegovina neupitna i komotan okvir za sve koji u njoj žive, preuzmu odgovornost za donošenje svih pa i onih najsloženijih političkih rješenja. Rješenja koja će biti korisna za sve građane i kolektivitete u Bosni i Hercegovini.

(Klix)

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
LinkedIn
Print

PRIDRUŽITE NAM SE!