Uprava policije MUP-a ZDK provela edukaciju na temu ” Uviđaj kao procesno, kriminalističko-tehnička, taktička i metodička radnja”

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je uspostavila saradnju sa TPO fondacijom iz Sarajeva (Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija), koja djeluje u okviru projekta UNIGEM, te projekata koje TPO fondacija provodi uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

S tim u vezi, a u skladu sa Planom i programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, dana 22.05.2024.godine organizovana je i sprovedena jednodnevna obuka na temu „Uviđaj kao procesno, kriminalističko-tehnička, taktička i metodička radnja“, koja je održana u prostorijama Centra za obuku i smještaj Specijalne policijske jedinice u Zenici. Predavač na navedenu temu je bio prof.dr.Nedžad Korajlić, univerzitetski profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

 

Na obuci je prisustvovalo 48 kriminalističkih istražitelja i kriminalističkih tehničara iz policijskih stanica i Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I, te inspektori i kriminalistički tehničari iz Sektora kriminalističke policije.

Cilj vršenja obuke je bio unapređenje znanja i stručno usavršavanje policijskih službenika koji rade na poslovima kriminaliteta u vršenju uviđajnih radnji, odnosno obezbjeđenje lica mjesta, prikupljanje i osiguranje tragova koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Prilikom održavanja obuke policijski službenici su pokazali maksimalnu angažovanost, ozbiljnost i odgovornost, a sve oblasti koje su predviđene edukacijom su od strane prof. Dr. Nedžada Korajlića detaljno prezentovane i objašnjene, te im je adekvatno odgovoreno na sva pitanja i nedoumice.

Predmetna edukacija će znatno unaprijediti znanja policijskih službenika, kao i profesionalizam u njihovom postupanju prilikom obavljanja uviđajnih radnji, odnosno obezbjeđenje lica mjesta, prikupljanja i osiguranja tragova koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

 

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
LinkedIn
Print

PRIDRUŽITE NAM SE!