ZAHTJEV ZA PRAVDU: NAPRIJED UPUĆUJE APEL EU ZA KONKRETNU AKCIJU PREMA SRBIJI

Stranka Naprijed! BiH još jednom pozdravlja usvajanje Rezolucije o Srebrenici od strane Opće skupštine UN-a, koja je sa 84 glasa za prihvatila rezoluciju kojom je 11. Juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

Podsjećamo javnost da su slične rezolucije donesene i od strane EU parlamenta. S tim u vezi, posebno ističemo rezoluciju “o napretku Srbije u pristupanju EU” iz 2018. godine, kada je skoro jednoglasno usvojen amandman slovenskog parlamentarca Igora Soltesa, koji glasi:

“EU žali zbog kontinuiranog poricanja genocida u Srebrenici od strane nekih srpskih vlasti; podsjeća ih da puna saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, i mehanizmom koji ga je naslijedio, također uključuje puno prihvatanje i primjenu njegovih presuda i odluka; naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju EU.”

Države koje pristupaju EU moraju poštovati međunarodne presude koje je izrekao Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (ICTY/MICT) i druge UN i međunarodne sudove. Poštovanje međunarodnog poretka i vladavine prava u interesu je svih, te stoga tražimo od organa EU da nakon Rezolucije o Srebrenici donesene od strane GS UN-a, za koju su glasale skoro sve države članice EU, osim Mađarske koja je jedina bila protiv, usaglase i donesu službeni obvezujući stav da Republika Srbija ne može postati članica EU dok ne prihvati nasljeđe UN sudova u kojima su donesene presude o genocidu. Također tražimo od EU da Republiki Srbiji odredi rok za institucionalno prihvatanje nasljeđa UN sudova, te da u slučaju ne prihvatanja uskrati daljnje pristupne pregovore i financijsku pomoć.

 

PRESS  stranke NAPRIJED!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
LinkedIn
Print

PRIDRUŽITE NAM SE!